Utstakning och lägeskontroll - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utstakning av byggnader 

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Därför anger Plan. och bygglagen, PFL, att utstakning ska ske om det behövs. 

Lägeskontroll 

Lägeskontroll är en kontroll av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov. Lägeskontrollen brukar göras så fort grundplattan/sockelväggen är gjuten. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. 

Extern utförare av utstakning/lägeskontroll 

Utstakning och lägeskontroll kan antingen göras av kommunens personal som arbetar med kart- och mätningsfrågor eller av någon annan kunnig person som byggherren anger. Om byggherren föreslår att utstakningen ska göras av någon annan än kommunens personal ska bygg- och miljönämnden, genom Geoinfo, godkänna det. I Kävlinge kommun är mät- och kartavdelningen (Geoinfo) som hanterar godkännande av extern utförare. 

Hämta dina företagsuppgifter 

I e-tjänsten  kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter, på Bolagsverkets webbplats. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa