Vaccination - Samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen ansvarar, tillsammans med landstinget, för att erbjuda vårdnadshavarna möjligheten att vaccinera sina barn i skolan. Samtliga vårdnadshavare måste lämna sitt samtycke. 

Informationen samlas in av Elevhälsan, sektor Utbildning, och det är Utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig. 

Samtycket är giltigt tills den vaccination vårdnadshavarna samtycker till är genomförd. 

Vi kommer behandla samtycket först när samtliga sökande har signerat det.

Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Kontakta din skolsköterska och meddela dem direkt. 

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst, använd då istället blankett.

Flerpartssignering 

Så här fungerar flerpartssignering i e-tjänster.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa