Verksamhetsbidrag kulturförening - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om verksamhetsbidrag för kulturförening

För att kunna ansöka om verksamhetsbidrag, måste föreningen vara bidragsberättigad i Kävlinge kommun och registrerad i Föreningsregistret FRI, läs mer i Bidragsbestämmelserna.  Notera särskilt vilka föreningsdokument som ska vara uppladdade i FRI, enligt de tidsfrister som anges i bidragsbestämmelserna.

För att ansökan ska kunna behandlas, ska följande bifogas i ansökan:

  • Verksamhetsplan för verksamhetsåret ansökan gäller.
  • Budget för verksamhetsåret ansökan gäller.

Tänk på att ha föreningens verksamhetsberättelse för föregående år till hands då det i ansökan kommer frågor om föregående års verksamhet.


 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Föreningsuppgifter: organisationsnummer, medlemsantal samt -avgift, post- eller bankgironummer
  • Verksamhetsplan inklusive lokaler, målgrupper och marknadsföringsåtgärder för det år ansökan gäller samt information om föregående års verksamhet
  • Budget för det år bidraget söks för

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa