Integrationsbidrag, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om integrationsbidrag

Nu kan du som förening och frivilligorganisation söka bidrag för aktiviteter som syftar till att förbättra möjligheterna för nyanlända att integreras i det svenska samhället! Särskilt fokus ska läggas på aktiviteter som involverar barn och ungdomar.

Bidrag kan sökas av föreningar och frivilligorganisationer i Kävlinge kommun som vill arbeta med att:

  • Engagera nyanlända i den ordinarie verksamheten.
  • Hitta nya sätt att öka kontakterna mellan nyanlända och civilsamhället och därmed främja integration i kommunen.

Bidrag kan sökas löpande under året men ansökan ska inkomma till kultur och fritid innan projektet påbörjas. Observera att senast 2 månader efter avslutat projekt ska föreningen redovisa genomförande och kostnader till Kultur och fritid. Har projektet inte genomförts inom ett år från det att pengarna betalats ut kan förening komma att bli återbetalningsskyldig. Samma gäller om förening använder pengarna till annat än det kultur och fritid beslutat.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Beskrivning av projektet/arrangemanget inklusive syfte
  • Budget
  • Tidplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa