Boka råd-och stödsamtal med socialrådgivare

LÄS MER

Här kan du som vuxen och boende i Kävlinge kommun boka tid för råd- och stödsamtal. Samtalen är till för dig som har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra droger eller spel om pengar. Du kan också boka tid för samtal om du är anhörig till någon som har ett skadligt bruk eller beroende.

Du blir inte registrerad eller journalförd. Minnesanteckningar kan föras, men dessa förstörs efter avslutad kontakt. Råd- och stödsamtalen ges av Individ- och familjeomsorgens socialrådgivare. e-tjänsten används för att boka ett första möte, resterande tider bestämmer ni tillsammans med socialrådgivaren. Ni träffas max 5 gånger antingen digitalt eller på kommunhuset.

Vill du inte boka en tid via e-tjänsten eller om ni är i behov av mer omfattande stöd så kan ni kontakta Mottagsenheten (046-73 99 26).

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa