Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

LÄS MER

Här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Vem beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad?
För förare beviljas tillståndet om den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig och trots hjälpmedel inte klarar av att ta sig en kortare sträcka. I regel beviljas inga parkeringstillstånd om man kan förflytta sig längre än 100 meter. I bedömningen tas inte hänsyn till om den sökande använder hjälpmedel som exempelvis rullator, kryckor eller käpp och inte heller om pauser under förflyttningen behövs.

För rörelsehindrad som inte själv kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Den sökande skall ha ett så betydande tillsynsbehov att denne inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund medan bilen parkeras. Transportstyrelsen menar att passageraren inte på något sätt skall kunna kommunicera, förflytta sig eller kunna värja sig mot fara och såledels inte kunna invänta föraren själv vid målpunkten.
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är inte avsett för kortare rörelsehinder - det vill säga under 6 månader. Tidigare innehav av parkeringstillstånd innebär inte automatiskt att ansökan beviljas.
 
Läkarintyget
För att kunna handlägga ärendet behöver läkarintyget beskriva den sökandes tillstånd samt beskrivning av den nedsatta rörelseförmågan/funktionsnedsättningen, hur långt den sökande kan förflytta sig med hjälpmedel, om sökande behöver hjälp utanför fordonet samt handikappets varaktighet. Om någon uppgift saknas kan det leda till längre handläggningstider.

Fotografi
Observera att det behövs ett fotografi av den sökande för att kunna tillverka tillståndet. 
 
Tips!
De flesta som söker parkeringstillstånd för passagerare får avslag. Trots det kan det finnas ett behov av att slippa gå längre sträckor. Enligt Trafikförordningen är det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer där det enligt lokal trafikföreskrift är förbud att stanna eller parkera. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. Undantaget innebär att en förare kan stanna där det är lämpligt för att hämta eller lämna någon sjuk eller rörelsehindrad. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ut ur fordonet, till en trygg plats, innan han eller hon parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@kavlinge.se