Tilläggsbelopp för gymnasieelev med behov av särskilt stöd - ansökan

LÄS MER

Ansökan om tilläggsbelopp för gymnasieelev med behov av särskilt stöd

Ansökan om tilläggsbelopp görs av skolan, för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd.