Insatser enligt LSS - ansökan

LÄS MER

Ansökan om insatser enligt LSS

Tänk på att:

  • Handläggningstiden påverkas av om din ansökan med intyg inte är komplett. 
  • Om ansökan gäller minderårig och föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under. Om en förälder har enskild vårdnad ska underlag som styrker det bifogas ansökan.
  • Ungdomar över 15 år ska samtycka till insatsen som söks.
  • Är du över 18 år ansöker du själv om insatser eller med hjälp av legal företrädare. Bifoga förordnandet av legal företrädare.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 00 00