Kontrollansvarig - anmälan

LÄS MER

Anmälan om kontrollansvarig.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Bygg- och miljönämnden anger i bygglovsbeslutet om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga. På kommunens webbplats kan du läsa om när det behövs en kontrollansvarig.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00