Bostadsanpassning

LÄS MER

Här kan du ansöka om bostadsanpassning

Mer information om bostadsanpassning.

Under blanketter hittar du både ansökan, fullmakt samt information till fastighetsägare. 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 00 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@kavlinge.se