Allmän ansökan enligt SoL (socialtjänstlagen)

LÄS MER

Allmän ansökan enligt SoL (socialtjänstlagen)

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd i hemmet med t.ex. personlig omsorg, trygghetstelefon eller ledsagarservice.  För att avlasta anhöriga finns också avlösarservice och korttidsplats. Lägenhet i särskilt boende kan beviljas om man har omfattande vård- och omsorgsbehov.

Hur söker jag hjälp?

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en muntlig eller skriftlig ansökan, där du talar om vad du vill ha hjälp med. Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig en tid för hembesök.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046 - 73 90 00