Utdrag från socialregistret - begäran

LÄS MER

Begäran om utdrag från socialregistret

Det ska noteras att utdraget endast redovisar om du förekommer i socialregistret eller inte. Utdraget visar inte vad förekomsten avser förutom i de fall du är registrerad som uppdragstagare i kommunen t.ex. som familjehem eller kontaktperson.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046 - 73 90 00