Grävtillstånd

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för grävning på allmän platsmark

Mer information och bestämmelser för grävning på allmän platsmark.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00