Anmälan för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Anmälan för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål enl. 9 kap. 6 § miljöbalken samt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00