Anmälan om avhjälpandeåtgärder

LÄS MER

Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808) är det förbjudet att utan anmälan vidta avhjälpande åtgärder med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller anläggning kan medföra ökad risk för spridning eller exponering.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00