Rapportering av skolpliktig elevs betydande frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När det hos huvudmannen har inletts en utredning om elevens frånvaro för en skolpliktig elev i förskoleklass och grundskola ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen, enligt 7 kap 22§ skollagen.

För skolpliktiga elever med Kävlinge kommun som hemkommun sker inrapportering vid sådan upprepad eller längre frånvaro som föranleder en utredning av frånvaron i denna e-tjänst.

Endast ett begränsat antal uppgifter behöver anges i e-tjänsten. Om kommunen behöver mer information kring en viss elev kontaktas huvudmannen av kommunens handläggare.

Frågor om e-tjänsten

Kävlinge Kommun
kontakt@kavlinge.se
709739207

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kavlinge.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Denna rapportering genomförs enbart av huvudman.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa