Bokning av handledning för vård av vuxna med kognitiva hinder - Silviasystrarna

LÄS MER

Silviasystrarnas roll

  • Att medverka och handleda i praktiska omvårdsituationer. Se hur miljön kan påverka situationen, både i ordinärt boende och särskilt boende. 

Uppdragets gång 

  • Efter att en bokningsförfrågan kommit in bokar vi ett första möte med beställaren, för att planera handledningens omfattning och innehåll. 

  • Varje handledningsinsats brukar omfatta som mest 3 tillfällen, över en tidsperiod på ca 1-2 månader. 

  • Under handledningsperioden kan Silviasystrarna även finnas på plats för observationer och reflektioner. 

  • Varje handledningsinsats följs upp i ett avslutande möte med beställaren. 

  • Handledningen är kostnadsfri.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa