Miljöpris, nominering

LÄS MER

Här kan du nominera någon till Kävlinge kommuns miljöpris

Priset utdelas dels ut för särskilt uppmärksammade insatser inom miljövårdande områden dels för aktivt engagerat arbete inom miljövården. 
Prissumman för miljöpriset är 30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal. 

Det är den med bäst motivering som vinner, inte den med flest nomineringar. 

Mer information om priset finns på kommunens hemsida under priser och stipendier. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Namn på nominerad
  • Telefonnummer till nominerad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa