Särskilt boende - val av utförare

LÄS MER

Val av utförare särskilt boende

I Kävlinge kommun finns lag om valfrihetssystem (LOV) kopplat till val av särskilt boende. LOV innebär att du som är beviljad en plats på ett särskilt boende skall ges möjlighet att välja vilket boende du önskar, i mån av plats.

Här är mer information om de olika boendena

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00
www.kavlinge.se