Beställning av hemtjänstinsatser för tillfällig besökare i Kävlinge kommun

LÄS MER

Personer som i sin hemkommun har beviljats hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen har rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse i Kävlinge kommun.  I Kävlinge kommun har vi valfrihet (LOV) inom servicetjänster (städ och tvätt). Brukaren  får göra ett val av utförare eller så sker en automatiskt tilldelning. 

Samtliga utförare av servicetjänster i Kävlinge kommun presenteras här:
Se och jämför utförare av servicetjänster

Observera att följande gäller:

  • Beställning av insatsen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
  • Förutsättningarna måste vara avstämda av beställare, med den enskilde  eller dess anhörig/kontaktperson.
  • Vid utökat behov av hemtjänst tas ny kontakt mellan kommunerna. Ett nytt beställningsunderlag ska då skickas in av bosättningskommunen.
  • Fakturering kan ske efter avslutad vistelse, eller månatligen vid längre vistelse.

Hemsjukvårdsinsatser och/eller hjälpmedel vid tillfällig vistelse beställs separat via andra e-tjänster:

  • Beställning av hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Kävlinge kommun
  • Beställning av hjälpmedel vid tillfällig vistelse i Kävlinge kommun 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den enskildes personuppgifter
  • Inhämtat samtycke från den enskilde
  • Fakturaadress till betalare
  • Aktuell tidsperiod

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa