Orosanmälan Barn och Unga

LÄS MER

Orosanmälan Barn och Unga

Detta är en e-tjänst för dig som vill göra en orosanmälan om du ser eller misstänker att ett barn far illa.

Individ- och familjeomsorgen läser och behandlar inkomna anmälningar under kontorstid helgfria vardagar mellan 08-16.30 (fredagar 08–15).

Akut orosanmälan efter kontorstid
Om du gör en anmälan efter kontorstid ser vi din orosanmälan först nästkommande arbetsdag. Om din oro är akut vänder du dig till polisen efter kontorstid. 

Alla bör anmäla misstankar om att barn far illa
I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). 

Du som anmäler kan vara privatperson eller tjänsteman med anmälningsplikt.

Anmäla som privatperson
När du anmäler beskriv din oro så tydligt som möjligt. Genom att anmäla din oro för ett barn tar du ansvar för barnet och uppmärksammar på så sätt Individ- och familjeomsorgen på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är Individ- och familjeomsorgen som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver skydd eller stöd.

Du kan inte göra en anonym orosanmälan i denna e-tjänst. Vill du vara anonym, kontakta Mottagningsenheten, 046-73 99 26.

Anmäla som tjänsteman
Du som är anmälningsskyldig i tjänsten ska anmäla till Individ- och familjeomsorgen om du misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Exempel på verksamheter med anmälningsplikt är skola, förskola, polis, vuxen- och barnpsykiatriska kliniker och tandvården.

Du är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för Individ- och familjeomsorgens bedömning.

För anställda inom polisen: Vi kan inte läsa bifogade pdf-er som kommer från er. Vänligen använd fax istället.Detta är en e-tjänst för dig som vill göra en orosanmälan till Arbetsliv- och fritidsnämnden jämlikt 14 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL).

Individ- och familjeomsorgen i Kävlinge kommun läser och handlägger inkomna ärenden under kontorstid helgfria vardagar mellan 08:00-16:30 (fredagar 8:00-15:00).

Alla bör anmäla misstankar om att barn far illa

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). 

Privatpersoner

När du anmäler beskriv din oro så tydligt som möjligt. Genom att anmäla din oro för ett barn tar du ta ansvar för barnet och uppmärksammar på så sätt Individ- och familjeomsorgen på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är Individ- och familjeomsorgen som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver skydd eller stöd.

Notera att du inte kan göra en anonym orosanmälan i denna tjänst.

Vill du göra en anonym orosanmälan hänvisas du till Mottagningsenheten på telefonnummer: 046-739926.

Tjänstemän

Du som är anmälningsskyldig i tjänsten ska anmäla till Individ- och familjeomsorgen om du misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Du är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för Individ- och familjeomsorgens bedömning.

Akut orosanmälan utanför kontorstid

Tänk på att om du gör en anmälan efter kontorstid kommer vi att se din orosanmälan först nästkommande arbetsdag. Om din oro är akut vänder du dig till polisen efter kontorstid. 

 
 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-739000
www.kavlinge.se

Personuppgiftsansvarig

Arbetsliv- och fritidsnämnden
arbetslivochfritidsnamnden@kavlinge.se