Pris för ökad trygghet och tolerans

LÄS MER

Här kan du nominera någon till Kävlinge kommuns pris för ökad trygghet och tolerans

Priset delas ut för särskilt uppmärksammade insatser för att på ett inspirerande sätt bidrar till ett tryggare Kävlinge. Ansökningstiden går ut den 31 mars och priset delas ut på nationaldagen. Priset delas ut till en eller flera personer som är eller har varit bosatta eller verksamma i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Priset kan även delas ut till juridiska personer eller ideella föreningar verksamma i kommunen. Prissumman för priset är 14 200 kr (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal). Den nya utformningen av priset är tänkt att harmonisera med kommunens trygghetsarbete och strävan är att göra Kävlinge till Skånes bästa boendekommun.

Kommunen har under många år haft ett pris för att motverka rasism, nazism och främlingsfientlighet, men detta pris ersätter nu det tidigare priset.

Det är den med bäst motivering som vinner, inte den med flest nomineringar.

Mer information om priset finns på kommunens hemsida under priser och stipendier. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Namn på nominerad
  • Telefonnummer till nominerad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa