Klagomål och synpunkter gällande Individ- och familjeomsorgen

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du lämna in klagomål och synpunkter gällande Individ- och familjeomsorgen i Kävlinge kommun.

 

Har du klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag gällande din kontakt med Individ- och familjeomsorgen i Kävlinge kommun kan du skicka in dessa via denna e-tjänst.

Verksamheten som du haft kontakt med har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Svaret kommer att ges skyndsamt och formulerat på ett sätt så att du kan förstå det.

 

Har du lämnat in ett klagomål sedan tidigare kan du se status på din rapport här (Observera att du inte kommer få svar i ditt ärende här utan det ges på annat sätt av den som utreder till klagomål), Statussida.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-739000

Personuppgiftsansvarig

Arbetsliv- och fritidsnämnden
arbetslivochfritidsnamnden@kavlinge.se