Orosanmälan Vuxen

LÄS MER

Om du är orolig för att en vuxen far illa i missbruk och beroende kan du göra en anmälan om oro (orosanmälan). Det kan gälla missbruk och beroende av alkohol, droger, narkotikaklassade mediciner (som inte är utskrivna av läkare) samt spelmissbruk.

Om det är en akut situation där det är fara för liv och hälsa ring 112.

 

Anmäl misstanke om oro via e-tjänst

Som privatperson kan du välja att vara anonym, skriv då inte dina uppgifter så som namn eller telefonnummer i anmälan.

Du som i ditt jobb kommer i kontakt med missbrukare är enligt lag skyldig att anmäla enligt 6 § LVM. I det fallet kan du som anmälare inte vara anonym.

 

Så behandlar vi anmälan om oro

Individ- och familjeomsorgen gör en bedömning om och hur personen behöver stöd. Individ- och familjeomsorgen gör också en bedömning utifrån lagen om vård av missbrukare (LVM). Anmälan registreras hos Arbetsliv- och fritidsnämnden.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-739000

Personuppgiftsansvarig

Arbetsliv- och fritidsnämnden
arbetslivochfritidsnamnden@kavlinge.se