Föreningsbidrag Kävlinge 50 år, redovisning av resultat

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har din förening beviljats föreningsbidrag i samband med Kävlinge kommun 50 års jubileum ska du senast två månader efter att projektet avslutats lämna in en redovisning om hur bidraget använts.   

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ekonomiskt utfall

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa