Installation av eldstad/rökkanal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla installation av eldstad eller rökkanal

Observera att installationen inte får påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnden!
 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska det redovisas var eldstaden placeras.
  • Fasadritning skala 1:100. Fasadritningen ska redovisas skorstenen från samtliga väderstreck. (Gäller endast om skorsten installeras.)
  • Miljö- och typgodkännande för eldstad/rökkanal (på svenska).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa