Egenuppskattning av avgiftsutrymme

LÄS MER

Här kan du göra en uppskattning av beräknat avgiftsutrymme

Observera att det är inte är ett beslut utan en uppskattning och kan komma att variera från faktisk beräkning. 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@kavlinge.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa