Livsmedels­anläggning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att starta livsmedelsföretag

För dig som startar ett livsmedelsföretag, tar över befintlig verksamhet eller gör ändringar i din verksamhet gäller det att ha koll på några regler.

  • Du som livsmedelsföretagare måste anmäla din verksamhet till miljöenheten i god tid, senast två veckor, innan verksamheten startar. Ditt företag ska registreras av miljöenheten innan du får lov att öppna. Det gäller även dig som tar över en redan godkänd/registrerad verksamhet.
  • För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll.
  • Om din verksamhet klassas som animalieanläggning görs en förprövning av Livsmedelsverket innan verksamheten får starta.

Anmälan
Du måste anmäla att du tänker starta livsmedelsföretag till miljöenheten. Det är tillåtet att starta två veckor efter det att anmälan inkommit till miljöenheten, om du inte får besked tidigare.
 
Kontroll
Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. I samband med att verksamheten öppnar kommer en kontroll att utföras för att se att lokalen uppfyller lagstiftningens krav samt att verksamhetens hygienrutiner fungerar tillfredsställande.
 
Avgifter
När du ska starta en ny eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet finns det ett antal avgifter som förknippas med livsmedelskontrollen och som du måste känna till innan du startar verksamheten. Några avgifter tas ut i samband med att du anmäler din verksamhet medan andra avgifterna betalas årligen för den planerade livsmedelskontrollen eller om extra kontroller måste utföras på din verksamhet.
De avgifter som miljöavdelningen kan ta ut för livsmedelskontrollen är:

  1. Registreringsavgift
  2. Årlig kontrollavgift
  3. Avgift för extra kontroll

Observera att du behöver logga in med bank-id och fylla i uppgifterna i e-tjänsten för att göra en ansökan.  Vi behöver även en ifylld verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning för att kunna handlägga ärendet, vilket finns i e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa