Miljöfarlig verksamhet - anmälan

LÄS MER

Anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

Vissa typer av miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga. Detta innebär att en anmälan måste lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska lämnas av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska anmälas till miljönämnden. Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan kan resultera i en åtalsanmälan.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00