Bygglov, ansökan

LÄS MER

Handläggningstider

Planera ditt projekt i god tid. Enligt lag ska ett bygglovsärende avgöras senast 10 veckor efter att det är komplett. Att ärendet är komplett innebär att vi fått in samtliga godkända handlingar ifrån dig och du fått besked om att ärendet är komplett via post. En stor del av ärendena som kommer in till oss är inte kompletta, utan behöver kompletteras med fler eller tydligare handlingar. Innan du kan börja bygga behöver du utöver bygglovet också ett startbesked. 

Då ditt ärende inte är komplett blir handläggningstiden längre

För närvarande tar det för de flesta ärenden i genomsnitt cirka 6 månader från det att ansökan inkommit tills att startbesked har meddelats och du kan börja bygga.

  • planera ditt projekt i god tid.
  • inlämna en komplett och korrekt ansökan (se Exempelritningar och Checklistan).
  • se till att din ansökan inte strider mot gällande detaljplan.

 

För dig som vill ansöka digital väljer du "Starta E-tjänst".  Väljer du istället "Hämta blankett" har du möjlighet att skriva ut en ansökningsblankett.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00