Färdtjänst - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om färdtjänst

Den som har ett funktionshinder som är varaktigt i mer än 3 månader som medför väsentliga svårigheter att åka med allmänna kommunikationer och/eller svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ha rätt till färdtjänst. Vi behöver ett läkarintyg för att kunna bedöma funktionsnedsättningarna. Beslutet tas av en färdtjänsthandläggaren som sedan skickas till er skriftligt. Skulle du vara missnöjda med beslutet kan detta överklagas. I e-tjänsten fyller ni i uppgifter om er själv. Läkarintyget skickas sedan till oss via post.

Mer information om färdtjänst

Läkarintyget sänds till:
Kävlinge kommun
Kontakt Kävlinge
244 80 Kävlinge

Om kortet har slutat fungera inom giltighetstiden så ska ni vända er till Skånetrafiken på 0771-77 44 33 för att få ett nytt kort.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa