Kulturmiljöpris, nominering

LÄS MER

Här kan du nominera någon till Kävlinge kommuns kulturmiljöpris

Kulturmiljöpriset delas ut för värdefulla och för kommunen positiva och utvecklande insatser inom kulturområdet. Priset kan fås för litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, forskning, hembygdsvård och folkbildning. Vidare kan restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av hus och trädgårds- eller landskapsmiljöer uppmärksammas eller andra därmed jämförbara områden.
Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som är eller har varit bosatta/ verksamma inom Kävlinge kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Även objekt (till exempel en byggnad) inom kommunen kan tilldelas priset.
Prissumma för kulturmiljöpriset är 28 400 kronor (60 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal). 

Mer information om priset finns i Stadgar för kulturmiljöpriset

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Namn på nominerad
  • Telefonnummer till nominerad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa